<< Февруари 2016 >>

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

За нас

Камарата на строителите в България (КСБ)  е юридическо лице, създадено на основание на Закона за камарата на строителите (ДВ., бр.108/ 29.12.2006 г.). КСБ е  независимо, доброволно, професионално  сдружение и е официален представител на строителите в България. Членове на КСБ са 1386 редовни члена юридически лица и 26 асоциирани учебни заведения и сдружения с нестопанска цел. Членуването в Камарата се осъществява чрез 27 областни представителства в страната.

Основните цели на КСБ са: 

 • идентифициране и прозрачност на дейността на лицата, извършващи строителство;
 • подобряване управлението на строителната дейност и повишаване отговорността на строителя за качеството на изпълнение на строежите;
 • защита интересите на потребителите на строителни услуги;
 • издигане на авторитета и повишаване на квалификацията на членовете си.

 

Основни дейности осъществявани от КСБ : 

 • създава и поддържа Централен професионален регистър на строителя, в който подлежат на вписване български и чуждестранни физически и юридически лица;
 • участва в разработването на стратегии, анализи и програми за развитие на строителството и съдейства за изпълнението им;
 • дава становища и участва в изготвянето на нормативни актове за строителството;
 • подпомага разработването на браншови стандарти за здравословни и безопасни условия на труд;
 • участва в тристранното сътрудничество на браншово и национално ниво и е страна по отрасловия колективeн трудов договор;
 • поддържа контакти и провежда консултации с компетентните държавни, областни и общински органи и свързаните със строителната дейност организации в интерес на своите членове;
 • атестира български строителни фирми за работа във Федерална Република Германия;
 • издавав-к „Строител"- специализиран в областта на строителството;
 • участва в разработването и реализацията на регионални, национални и международни проекти, оперативни програми на ЕС, европейски социален фонд и др.;
 • провежда годишна класация за най-добра производствена практика на строителните фирми – „ТОП 50+"провеждане на годишна регионална класация на строителните фирми „Златен гвоздей" гр.Хасково.

 

Камарата е член на FIEC (Европейската федерация на строителната индустрия), Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Българската стопанска камара (БСК) и Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Подробна информация за дейността на Камарата може да се види в Интернет страницата на адрес: www.ksb.bg.

 

 

 
 

 


 

 

                 

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Внесен от Министерски съвет на 12.08.2015г.

 

 Проект КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА НА СТРОИТЕЛЯ

 

 


 

 

 

Партньори